Věda a technika na dvorech škol 26.9.2012 - Gymnázium Česká Třebová

Univerzita Pardubice
Brána vědě/ní otevřená - BRAVO
 
zve na populárně-naučnou akci
 
Věda a technika na dvorech škol

Univerzita Pardubice ve spolupráci s čtyřmi fakultami - Fakultou chemicko-technologickou, Dopravní fakultou Jana Pernera, Fakultou elektrotechniky a informatiky a Fakultou zdravotnických studií - připravila pro studenty a žáky škol zážitkové dílny, jejichž cílem je ukázat svět moderních technologií a technické a přírodovědné disciplíny hravou formou a vzbudit nebo posílit tak zájem mládeže o technické a přírodovědné obory, případně je motivovat k jejich dalšímu studiu.
 
Zážitkové a zábavné aktivity jsou určeny především žákům, studentům a pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Pardubického kraje, ale mohou je navštívit i další zájemci včetně rodičů žáků. Prezentace se konají přímo v regionu, ve městech, kde školy sídlí. Tento způsob prezentace nejen šetří žákům a pedagogům čas a výlohy spojené s cestováním, ale umožní návštěvu projektu většímu počtu škol z místa konání.
 
termín: 26.9.2012
místo konání: Gymnázium Česká Třebová
pořadatel: Univerzita Pardubice
kontaktní osoba: Ing. arch. Iva Svobodová
telefon: 466 036 482
e-mail: iva.svobodova@upce.cz