Fakulta chemicko-technologická pořádá další seminář pro pedagogy středních škol

V pátek 14. června se na Fakultě chemicko-technologické uskuteční další z řady seminářů pro středoškolské učitele chemie. Tentokrát bude vyprávět příběhy z naší laboratoře a seznámí účastníky s vrstevnatými materiály.
 
Na semináři zazní přednášky z úst těchto odborníků:
 
  • prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc., Ústav organické chemie a technologie
Příběhy z naší laboratoře: Výrobní omyl v tunovém měřítku; Biomimetická mineralizace; Nanosystémy pro transport léčiv
 
Triptych prof. Sedláka přiblíží posluchačům peripetie badatele – organického chemika – prožité při odhalování tajemství tří výzkumných projektů. Aneb kterak se zdánlivě jednoduchý problém může zkomplikovat a jaké prostředky nabízí organická chemie k nalezení těch správných řešení.
 
  • doc. Ing. Vítězslav Zima, CSc., Společná laboratoř chemie pevných látek ÚMCh AV ČR, v.v.i. a UPa
Vrstevnaté materiály: od mayských fresek k lithium-iontovým bateriím
 
Doc. Zima ze Společné laboratoře uvede posluchače do tajů vědeckého zaměření svého mateřského pracoviště, které je zároveň jediným pracovištěm Akademie věd v Pardubickém kraji a má mnohaleté zkušenosti a úspěchy ve výzkumu v oblastech interkalačních sloučenin, polovodivých skel a termoelektrických materiálů. V přednášce seznámí posluchače s historií jedné zajímavé skupiny materiálů.
 
 
termín:
14. 6. 2012 od 10:00 hodin
 
místo konání:
budova HB, posluchárna S20 (1. NP, přízemí)
 
kontaktní osoba:
Ing. Patrik Pařík, Ph.D.
     
telefon:
466 037 075