Fakulta elektrotechniky a informatiky pořádá kroužek MULTIMEDIÁLNÍ TECHNOLOGIE pro studenty SŠ a veřejnost

Multimediální technologie – Blok II.
 
Kroužek je vhodný pro studenty SŠ a veřejnost se zájmem o multimediální technologie. Zájemci budou mít možnost samostatné práce s programovým vybavením Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice (Adobe Flash, Autodesk Maya a dalším vybavením z oblasti počítačové grafiky a multimédií). Účastníci kurzu budou   schopni   upravit   zvuk,   vytvořit   model   i   pro   počítačové   hry,   vytvořit   vizualizaci,   animaci   či krátkometrážní film s vizuálními efekty. Zájmový kroužek bude motivovat studenty vyhlášením soutěže o hodnotné ceny.
 
Po absolvování kurzu dostanou účastníci certifikát o absolvování kurzu.
 
 
Kapacita kroužku nebyla prozatím naplněna, stále přijímáme nové zájemce!
   
 
Termín konání:  
od 9. října 2013 do 25. června 2014
každou středu 17.30 – 19.45 hod.
Místo konání:  
Fakulta elektrotechniky a informatiky,
náměstí Čs. legií 565 – nová budova (3. patro), učebna PC-407
Podmínky účasti:
Vyplnění přihlášky po úvodní hodině
Kontakt:
Ing. Zbyněk Kopecký
telefon  466 036 129

Počet míst: Kapacita je omezena počtem míst počítačové učebny pro 3D grafiku.