Fakulta ekonomicko-správní pořádá FESTIVAL EKONOMICKÝCH A MATEMATICKÝCH HER

Na pondělí 1. 7. a na středu 3. 7. připravila Fakulta ekonomicko-správní festival ekonomických, matematických a robotických her. Festival se uskuteční ve vestibulu před posluchárnou B1 v budově Dopravní fakulty Jana Pernera. Během obou dnů startuje v půl 8 ráno.
 
EKONOMICKÉ A MATEMATICKÉ HRY
 
Termín konání:
1. 7. 2013, 7:30 – 15:50 hod.
Místo konání:
vestibul před posluchárnou B1 v budově DFJP 
Odborní lektoři:
Ing. Jiří Nožička, Ph.D.
Mgr. David Brebera
 
Pondělní témata festivalu:
  • prostředky směny
  • ochranné prvky bankovek, problematika padělání bankovek a prevence proti penězokazectví 
  • soutěž s cílem zjištění míry zapamatovaných vědomostí u vybraných účastníků v oblasti ochranných prvků bankovek
  • fraktály - na první pohled nejsložitější geometrické objekty, které současná matematika zkoumá, mají však často překvapivě jednoduchou matematickou strukturu - výklad, jak mnoho útvarů v přírodě vychází z těchto matematických modelů, příklady využití v praxi
  • soutěž ve vytváření obrazců na základě fraktálů
 
ROBOTICKÉ HRY
 
Termín konání:
3. 7. 2013, 7:30 – 15:50 hod.
Místo konání:
vestibul před posluchárnou B1 v budově DFJP 
Odborní lektoři:
Ing. Jan Panuš, Ph.D.
 
Středeční témata festivalu:
  • programování robotů
  • výklad o možnostech využití robotů v praxi
  • předvádění 2 robotů v akci 
  • soutěž ve znalostech v oblasti programování a využití robotů