Fakulta filozofická pořádá SEMINÁŘE TVŮRČÍHO PSANÍ

Semináře pro učitele humanitních oborů zaměřené na tvůrčí psaní ve výuce
 
se uskuteční na Fakultě filozofické
 
v pátek 4. října 2013
v pondělí 7. října 2013
 
a povedou je pracovníci Katedry literární kultury Mgr. Jiří Studený, Ph.D. a PhDr. Antonín Kudláč.
 
Semináře se zaměřují na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti tvůrčího psaní, které úzce souvisí s výukou kreativních, v tomto případě čtenářských a stylistických kompetencí, včetně hlubšího porozumění literárnímu procesu a využití literárních forem k sebepoznání a osobnostnímu rozvoji.
 
 
PÁTEK 4. ŘÍJNA – přehled témat:
  • Spontánní a volné psaní. Samoorganizace textu, principy a metody.
Na praktické práci s texty budou dokumentovány principy textové samoorganizace a determinace, respektive kritické zpětné vazby jako součásti kreativního procesu. Dále budou vysvětleny a dílčím způsobem procvičeny zásady literárního a motivačního, respektive terapeutického psaní. Konkrétní metodika bude mimo jiné zahrnovat psaní na čas, mentální mapování, branistrorming, clusterové psaní, analogramy, využívání seznamů aj. Smyslem osvojení zmíněných metod je přispět ke zkvalitnění školní produkce textů pomocí sady snadno osvojitelných a účinných tvůrčích nástrojů. Cílem první tematické části semináře je podrobně seznámit jeho účastníky s pojmem filosofie, jak se používá v kontextu evropské kultury od dob archaického Řecka až po dnešní akademickou půdu a nejen ji. Pedagog by měl být po absolvování této tematické části semináře schopen předat žákovi přesnější obrázek o tom, kdo je to filosof, čím se živí a v čem je jiný než ostatní.
 
  • Paralelní texty v tvůrčím psaní.  Intertextualita v teorii a praxi.
Psaní podle textového vzoru, využití existujících estetických struktur k posílení vlastní tvořivosti. Půjde též o cestu k uvolnění určitých tvůrčích bloků, které vyplývají z přehnaného důrazu na originalitu tvorby.
 
  • Arteterapie a artefiletika v tvůrčím psaní. Textové sítě a mandaly.
Psaní básnických textů na základě prolínání jednoduché symbolické kresby a textové koláže ze shromážděných podnětů. Básnický text jako volně propojená síť významu se tak dostává do souvislosti s dalšími decentralizovanými, mimo tradiční hierarchii fungujícími systémy, například s internetem a webem, především však s neuronálními sítěmi našeho mozku.  Příslušné aktivity rovněž kultivují různé druhy otevřené, kreativní pozornosti meditačního typu.
 
 
PONDĚLÍ 7. ŘÍJNA – přehled témat:
  • Jako živí (tvorba literárních postav)
  • Potíž s dialogy (jak je psát a nepůsobit trapně)
  • Už to drží pohromadě (konstrukce textu)
 
Kontaktní údaje:
Mgr. Marta Pató, Ph.D.
telefon 466 036 769
e-mail marta.pato@upce.cz
 
Semináře jsou organizovány v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená - BRAVO (CZ.1.07/2.3.00/35.0024).