Fakulta filozofická pořádá Adventní kulatý stůl

e středu 4. prosince pořádá Ústav historických věd Fakulty filozofické adventní kulatý stůl. Jeho hlavním tématem jsou Historické stavby - jejich vývoj, výzdoba, minulé a současné využití.

 
Na konferenci zazní patnáct příspěvků věnujících se problematice a poznatkům z vývoje historických staveb. Účastníci také nahlédnou do zámeckých interiérů, jejich prezentaci, současnému provozu a návštěvnických ohlasů. Mezi přednášejícími se objeví akademičtí pracovníci, studenti a doktorandi Ústavu historických věd a další odborníci.
 
 
Termín:
středa 4. 12. 2013
9 – 18 hodin
Místo:
Východočeské muzeum v Pardubicích – Zámek
místnost ZZ2
Kontakt:
doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.
Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. (Pavel.Panoch@upce.cz, 723 227 544)