Velkoformátové fotografie budou prezentovat vědu a výzkum

PUTOVNÍ VÝSTAVA velkoformátových vědeckých fotografií:
  • 12. března na pardubickém Příhrádku
  • 13. března – 11. dubna na nádvoří pardubického zámku
  • 11. dubna – 6. května na nádvoří pardubické radnice / varianta 1
  • 6. května – 30. června na nádvoří pardubické radnice / varianta 2 (obměna fotografií)
 
Budou představeny:
  • vědecké fotografie preparátů Fakulty chemickotechnologické, které slouží převážně k výzkumným účelům, pořízené badatelským optickým mikroskopem,
  • černobílé snímky Fakulty restaurování umožňující nahlédnout do mikrosvěta různých materiálů, které nás obklopují a které katedra chemické technologie zdokumentovala rastrovacím elektronovým mikroskopem,
  • makrofotografie nástrojů, přístrojů a materiálů dokumentující vizuálně zajímavým způsobem praktické pomůcky užívané při moderní vědecké a výzkumné činnosti.
     
 
 
Kontaktní osoba:
Mgr. Eva Francová
tel.: 466 036 485