Přednáška JČMF - Konstrukce a rekonstrukce slunečních hodin

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice, Ústav matematiky a kvantitativních metod FES UPa a Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky DFJP UPa zvou všechny zájemce na přednášku

RNDr. Zdislava Šímy, CSc. z Astronomického ústavu Akademie věd ČR:                                           

Konstrukce a rekonstrukce slunečních hodin
 
 

Témata:

  • zásady konstrukce gnómonicky kvalitních slunečních hodin, které rozsahem informací v mnohém předčí i nejlepší digitálky
  • co vše mohou ukazovat
  • rekonstrukce starých hodin
  • kdy má smysl je rekonstruovat k plné funkčnosti a kdy ne, takže zůstanou jen estetickou ozdobou rozeznávání zcela chybných číselníků hodin
    
 
 
termín
čtvrtek 24. ubna 2014
od 17:00 hodin
místo:
posluchárna A3 Univerzity Pardubice
budova univerzitní auly v Pardubicích – Polabinách, Studentská 519
kontaktní osoba:
Mgr. Libor Koudela, Ph.D.
telefon:
466 036 014
e-mail:
 
Vstup volný.