Diskrétní matematika na prahu 21. století: Věda, umění nebo víra?

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice, Ústav matematiky a kvantitativních metod FES UPa a Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky DFJP UPa zvou ve čtvrtek 21. listopadu 2013 všechny zájemce na přednášku děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy  prof. RNDr. Jana Kratochvíla, CSc.
 
Diskrétní matematika na prahu 21. století: Věda, umění nebo víra?
 
Teorie rovinných grafů patří mezi rodinné stříbro diskrétní matematiky – strukturální Kuratowského věta je pokládána za počátek moderní éry teorie grafů, zatímco lineární algoritmus Hopcrofta a Tarjana na rozpoznávání rovinných grafů zaujímá své pevné místo v síni slávy teoretické informatiky. Visualizace grafů svým estetickým nábojem tvoří první přirozený můstek mezi vědeckými a uměleckými aspekty matematiky. Axiomatická výstavba matematiky je založena na víře v platnost nedokazovaných základních postulátů. V teoretické informatice, ale i v aplikacích dotýkajících se každodenního lidského života, se však základem čím dál více stává jiná víra: víra v negativní řešení milionového problému P = NP.
 
V této přednášce představí prof. Kratochvíl nedávné příklady zobecnění rovinných grafů a jejich algoritmické aspekty – abstraktní topologické grafy, dokreslování částečně předkreslených grafů a nekřížící se konektory. Těmito konkrétními příklady vyplní exaktní část přednášky. A (nejen) na těchto příkladech se posluchačům pokusí demonstrovat některé obecné úvahy předeslané v názvu přednášky.
 
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. je absolventem pardubického gymnázia Dašická. Vystudoval MFF UK, kde potom působil nejprve na katedře algebry a později na katedře aplikované matematiky. Jeho vědecká práce je zaměřena především na oblast diskrétní matematiky a teoretické informatiky. Absolvoval několik delších pobytů v USA a Austrálii a řadu kratších pobytů v mnoha dalších zemích. Je autorem 100 odborných článků a řady konferenčních příspěvků, včetně 12 zvaných plenárních přednášek na mezinárodních konferencích. Roku 2012 byl zvolen děkanem MFF UK.
 
 
termín
čtvrtek 21. listopadu 2013
od 17:00 hodin
místo:
posluchárna B1 Univerzity Pardubice
budova Dopravní fakulty Jana Pernera, Studentská 95
kontaktní osoba:
Mgr. Libor Koudela, Ph.D.
telefon:
466036014
e-mail:
 
Vstup volný.
 
 
Přednáška je pořádána v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0024.