Kontakty

Mgr. Zuzana Paulusová
koordinátorka projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO
organizační manažerka – vedoucí klíčové aktivity, vedoucí akcí

telefon 466 036 406
e-mail zuzana.paulusova@upce.cz

 • koordinuje realizaci projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0024
 • koordinuje realizaci klíčové aktivity KA 07, zaměřené na vzdělávání a rozvoj dovedností zaměstnanců v oblasti popularizace a komunikace činností a VaV univerzity
 • podílí se na propagaci a popularizaci činností univerzity, rozvoji a pěstování vnějších vztahů univerzity s dopadem zejména do oblasti popularizace činností univerzity

Ing. Libuše Petrová
finanční manažerka
organizační manažerka – vedoucí klíčové aktivity
projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO

telefon 466 036 757
e-mail libuse.petrova@upce.cz

 • podílí se na řešení projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0024
 • finančně a metodicky řídí realizaci projektu (70 %)
 • koordinuje klíčové aktivity (30 %): KA 04, zaměřené na individuální cílenou přípravu talentovaných žáků ZŠ/SŠ s aktivním zájmem o vědu a výzkum (VaV) k odborné činnosti na pracovištích fakult univerzity, KA 05, zaměřené na  individuální systematickou podporou studentů VŠ s aktivním zájmem o VaV a jejich průpravu k prezentaci výsledků odborné vědecké činnosti, a KA06, která zahrnuje semináře fakult pro pedagogy ZŠ/SŠ

Ing. arch. Iva Svobodová

organizační manažerka - vedoucí klíčové aktivity a vedoucí akcí

projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO

telefon 466 036 482

e-mail iva.svobodova@upce.cz

 • podílí se na řešení projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0024
 • vede klíčové aktivity a zajišťuje realizaci akcí v rámci KA 01, zaměřené na organizování a pořádání kontaktních populárně-naučných akcí na univerzitě, a KA 02, která je orientována na organizování populárně-naučných přednáškových cyklů směřujících k popularizaci VaV a jeho výsledků pro společnost
 • zajišťuje popularizaci tvůrčích činností univerzity a fakult

Mgr. Eva Francová
organizační manažerka - vedoucí klíčové aktivity a vedoucí akcí KA03
projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO (60 %)

telefon 466 036 485
e-mail eva.francova@upce.cz

 • podílí se na řešení projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0024
 • vede klíčovou aktivitu a zajišťuje realizaci akcí v rámci KA 03, zaměřené na vytvoření expozic a multimediálních prezentací výsledků VaV
 • zajišťuje popularizaci tvůrčích činností univerzity a fakult

Ing. Zdeňka Černá
referentka propagace a publicity projektů
regionální koordinátor na podporu technických a přírodovědných oborů
telefon 466 036 788
e-mail zdenka.cerna@upce.cz

 • ve spolupráci s projektovým týmem zajišťuje propagaci a publicitu projektu, ato v souladu s jednotným působením a vizuálním stylem univerzity a pravidly OP VK
 • poskytuje poradenskou a konzultační činnost v oblasti propagace a publicity univerzity i jednotlivých projektů
 • zajišťuje služby Regionálního koordinátora pro Pardubický kraj v rámci IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (MŠMT)
 • zajišťuje propagaci a popularizaci činností univerzity, fakult a řešených projektů a jejich monitoring

Tomáš Pospíchal
referent propagace a vnějších vztahů

telefon 466 036 467
e-mail tomas.pospichal@upce.cz

 • podílí se na realizaci projektu BRAVO - Brána vědě/ní otevřená, zejm. klíčové aktivity KA 03
 • připravuje podklady pro komunikaci s médii a dalšími skupinami veřejnosti
 • podílí se na organizování prezentačních a popularizačních akcí

 

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka - mluvčí
telefon 466 036 555
e-mail promotion@upce.cz,valerie.wagnerova@upce.cz

 • řešitelka – odborný garant projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0024,

 

Aktualizoval: Webmaster (28. srpna 2012, 15:34)