Realizační tým

Odborný garant projektu:
Ing. Valerie Wágnerová
Koordinátor projektu:
Mgr. Zuzana Paulusová
Finanční manažer projektu:
Ing. Libuše Petrová
 
 
Vedoucí KA01, 02:
Ing. Arch. Iva Svobodová
Vedoucí KA03:
Mgr. Eva Francová
Vedoucí KA04, 05, 06
Ing. Libuše Petrová
Vedoucí KA07:
Mgr. Zuzana Paulusová

Vedoucí akcí pro jednotlivé fakulty:
Dopravní fakulta Jana Pernera        
Ing. Pavel Svoboda
Fakulta ekonomicko-správní
Ing. Vítězslav Bačkovský
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ing. Martina Zavadilová
Fakulta filozofická
Mgr. Marta Pató
Fakulta chemicko-technologická
Ing. Iva Ulbrichová, CSc.
Fakulta restaurování
Bc. Pavla Nováková
Fakulta zdravotnických studií
Ing. Eva Kynclová
   
Multimediální podpora projektu:
Bc. Vít Luštinec
 
Mgr. Marek Chalupník
 
Adrián Zeiner
 
Václav Čásenský

 

Aktualizoval: Zdenka Černá (4. června 2013, 13:39)