18.6., 19.6. 2012

Klíčová aktivita:KA01
(Teoretické a praktické vzdělávání českými odborníky)
 
Název přednášky:
MATLAB
 
Lektor:
Ing. Daniel Honc, Ph.D.
 
Datum konání:
18.6., 19.6. 2012
 
Škála hodnocení:
 
Výborně                     (nejlepší hodnocení)
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně             (nejhorší hodnocení)
 
Hodnocení lektorem:
 
1.      Jak hodnotíte Vaši kompetentnost pro tuto přednášku (cvičení)?
Výborně
2.      Jak hodnotíte komunikaci s publikem?
Velmi dobře
3.      Jaké bylo organizační zabezpečení Vaší přednášky (cvičení)?
Výborně
4.      Jaký měla daná aktivita přínos pro Vaši práci?
Velmi dobře
5.      Celkové hodnocení vzdělávací aktivity?
Výborně
 
Hodnocení posluchačů:
 
Jak jste se dověděli o této přednášce?
 
Intranet UPa                                      0
www FChT/CMV                             0
www projektu TEAM CMV             2
LCD u recepce FChT                        0
Osobní pozvání                                  2
 
 
 
 
 
 
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
4
0
0
0
0
Srozumitelnost přednášky
4
0
0
0
0
Organizační zabezpečení
2
1
1
0
0
Přínos pro práci
0
3
1
0
0
Celkové hodnocení
4
0
0
0
0
 
 
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Srozumitelnost přednášky
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Organizační zabezpečení
50,00
25,00
25,00
0,00
0,00
Přínos pro práci
0,00
75,00
25,00
0,00
0,00
Celkové hodnocení
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
Náměty a doporučení:
Žádné nebyly.
 
 
 
 
Aktualizoval: Webmaster (31. července 2012, 09:11)