Přednáškový cyklus Ing. Jiří Kotek, Dr.

11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2. 2011

Fyzika polymerů

 

Tento přednáškový cyklus je pořádán v rámci projektu TEAM CMV, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Celkový počet dotazovaných respondentů 12.

Jak je patrné z níže uvedeného grafu, naprostá většina respondentů byla maximálně spokojena s odbornou úrovní lektora. Dotazovaní by uvítali zasílání podkladů elektronickou formou delší časový úsek předem.

 

Aktualizoval: Webmaster (2. února 2012, 12:46)