29.11. 2011

Klíčová aktivita:           KA01
(Teoretické a praktické vzdělávání českými odborníky)
 
Název praktika:
Zpracování a vlastnosti polymerních materiálů
 
Lektoři:
Ing. Jiří Kotek, Dr.
Ing. Hynek Beneš, Ph.D.
Ing. Zdeněk Kruliš, CSc.
Datum konání: 29.11. 2011
Škála hodnocení
Výborně                       (nejlepší hodnocení)
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně               (nejhorší hodnocení)
 
Hodnocení lektorem (Ing. Jiří Kotek, Dr.):
 1. Jak hodnotíte Vaši kompetentnost pro tuto přednášku (cvičení)?   Výborně
 2. Jak hodnotíte komunikaci s publikem?   Výborně
 3. Jaké bylo organizační zabezpečení Vaší přednášky (cvičení Výborně
 4. Jaký měla daná aktivita přínos pro Vaši práci?  Výborně
 5. Celkové hodnocení vzdělávací aktivity?  Výborně
Hodnocení lektorem (Ing. Hynek Beneš, Ph.D.):   Velmi dobře
 1. Jak hodnotíte komunikaci s publikem?   Velmi dobře
 2. Jaké bylo organizační zabezpečení Vaší přednášky (cvičení Velmi dobře
 3. Jaký měla daná aktivita přínos pro Vaši práci?   Velmi dobře
 4. Celkové hodnocení vzdělávací aktivity?  Velmi dobře
Hodnocení lektorem (Ing. Zdeněk Kruliš, CSc.):Výborně
 1. Jak hodnotíte komunikaci s publikem?   Výborně
 2. Jaké bylo organizační zabezpečení Vaší přednášky (cvičení Výborně
 3. Jaký měla daná aktivita přínos pro Vaši práci?   Výborně
 4. Celkové hodnocení vzdělávací aktivity?   Výborně
 
Hodnocení posluchačů:
Jak jste se dověděli o této přednášce?
Intranet UPa                                         0
www FChT/CMV                                  1
www projektu TEAM CMV                  0
LCD u recepce FChT                         0
Osobní pozvání                                    3
 
   
 
Škála
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
4
0
0
0
0
Srozumitelnost přednášky
4
0
0
0
0
Organizační zabezpečení
3
1
0
0
0
Přínos pro práci
2
2
0
0
0
Celkové hodnocení
4
0
0
0
0

 

škála
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně
Odborná úroveň lektora
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Srozumitelnost přednášky
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Organizační zabezpečení
75.00
25.00
0.00
0.00
0.00
Přínos pro práci
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
Celkové hodnocení
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Náměty a doporučení:   Žádné nebyly.

   
 
  
Aktualizoval: Webmaster (1. února 2012, 08:41)