Kontakty:

Hlavní řešitelka projektu:
Mgr. Ivana Švecová
telefon 466 036 649
e-mail ivana.svecova@upce.cz

Metodik odborných aktivit
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
telefon 466 036 552, 466 036 635
e-mail karel.rydl@upce.cz

Projektová a finanční manažerka
Ing. Lenka Milbachrová
telefon 466 036 714
e-mail lenka.milbachrova@upce.cz

Univerzita Pardubice a kampus bez bariér

Cílem projektu je zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na Univerzitě Pardubice (UPa) pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (SsSVP), kteří buď již na univerzitě studují, nebo kteří na UPa studovat teprve budou. Realizací tohoto projektu bude vytvořen nový systém činností a opatření, která přinesou možnost pro studium většího počtu SsSVP.Konkrétně se projekt zaměří na systémovou podporu studia SsSVP vytvořením celouniverzitního metodického pokynu, na zlepšení průběhu a organizace vzdělávacích procesů na UPa formou inovace studijních oborů, prostřednictvím zpřístupnění odborné literatury a zavedením individuálních konzultačních hodin ve vybraných studijních oborech a inovací celouniverzitního předmětu tělesné výchovy. Projekt se zaměřuje na podporu SsSVP také vytvořením funkčního poradenského centra, které bude poskytovat různé formy psychologického, sociálního, speciálního a profesního poradenství, bude zapůjčovat kompenzační pomůcky a zprostředkovávat asistenty – dobrovolníky. Pro osoby tělesně postižené budou díky provedení navržených stavebních úprav zpřístupněny některé další objekty, upravena sociální zařízení, apod.
Součástí činností vedoucích k naplnění cíle projektu je i spolupráce se středními školami, konkrétně informování o možnostech studia SsSVP na UPa.