LEARN
(Zvyšování kvality studia bakalářských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zavedením elektronických opor do výuky)

Aktuality

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality studia dvou akreditovaných bakalářských studijních programů Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, které nesou název Informační technologie a Elektrotechnika a informatika v souladu s požadavky znalostní ekonomiky. Bude vytvořeno a ve výuce ověřeno šedesát čtyři autorských textů, přičemž padesát jedna z nich bude převedeno na elektronické opory studia. Tím dojde ke skokovému zvýšení kvality, aktuálnosti a dostupnosti studijních materiálů pro sedm set studentů - budoucích vysokoškolských odborníků z oblasti vývoje informačních a komunikačních technologií. Aktivity projektu budou realizovány dvaceti sedmi pedagogy Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, u nichž dojde ke zvýšení odborných kompetencí. K evaluaci vzniklých materiálů budou přizváni odborníci partnera projektu. Aktivní propagací studia bude osloveno tisíc zájemců o studium.