Projektu - Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů

Zkrácený název projektu: Počítačové laboratoře
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.12/04.0006
 
Příjemcem podpory je Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s., Univerzita Pardubice je partnerem s finanční spoluúčastí
 
Poskytovatel: Pardubický kraj - Výzva č. 4 pro GP
Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Trvání projektu: 1.7.2011- 31.12.2012
 
Cílem projektu je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků ve speciální oblasti IT – výuka algoritmizace, programování a modelování fyzikálních, matematických, geometrických principů pomocí jednoduchých strojů a ovládání programovatelných robotů. K naplnění tohoto cíle bude vytvořen vzdělávací program a realizována individuální výuka tohoto programu pro malé skupiny 3 - 6 pedagogů ZŠ a SŠ škol v Pardubickém kraji, a to přímo ve školách, kde působí učitelé z cílové skupiny.
Univerzita Pardubice jako partner projektu bude garantem odborné úrovně vzdělávacího programu, který vznikne během realizace projektu, akademičtí pracovníci univerzity budou lektory, dále bude zajišťovat materiálové zabezpečení z prostředků projektu (provede výběrová řízení a nákupy zařízení).
Aktualizoval: Webmaster (30. září 2011, 13:49)