Cíle projektu

Cílem projektu je posílení spolupráce a prohloubení vztahů mezi Univerzitou Pardubice a partnerem projektu Technologickou platformou Interoperabilita železniční infrastruktury a na základě spolupráce Univerzity Pardubice a partnera získávání nových vazeb s dalšími domácími i zahraničními institucemi ze sféry vzdělávací, výzkumné  i komerční.

K posílení spolupráce a navázání nových vazeb dojde prostřednictvím dlouhodobých i krátkodobých stáží, krátkodobých účastí na konferencích, workshopech atp., dále předáváním získaných informací na konferencích a workshopech pořádaných Univerzitou Pardubice či partnerem a zařazení těchto informací do výuky na Univerzitě Pardubice.

Pro úspěšné navazování a další prohlubování spolupráce se zahraničními partnery je dalším cílem projektu zlepšení komunikačních dovedností v anglickém jazyce. Pro zlepšení schopností obecně budou probíhat školení v komunikačních a prezenčních dovednostech dále školení v oblasti time-managementu atd.

Navázáním spolupráce s relevantními institucemi dojde na Univerzitě Pardubice k lepšímu přenosu a využití výsledků výzkumu a vývoje do výuky, která se tím stane flexibilnější ke změnám na trhu a bude tak docházet k jejímu neustálému inovování. Výsledkem projektu bude fungující pravidelná spolupráce nejen mezi Univerzitou Pardubice a partnerem, ale i s ostatními institucemi, kterou budou prostřednictvím aktivit tohoto projektu ke spolupráci získány, dále wokshopy a konference, na kterých budou získané poznatky předávány, inovované předměty a opory a také aktivní přenos nejnovějších poznatků mezi spolupracujícími institucemi.

Aktualizoval: Monika Eisenhammerová (17. října 2012, 09:25)