Základní informace o projektu

Název projektu:   PODPORA STÁŽÍ A ODBORNÝCH AKTIVIT PŘI INOVACI OBLASTI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA DFJP A FEI UNIVERZITY PARDUBICE

Zkrácený název projektu: POSTA

Název projektu anglicky: SUPPORT OF SHORT TERM ATTACHMENTS AND SKILFUL ACTIVITIES FOR INNOVATION OF TERTIARY EDUCATION AT THE JAN PERNER TRANSPORT FACULTY AND FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATICS – UNIVERSITY OF PARDUBICE

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.4 Partnerství a sítě
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0107
Realizátor projektu: Univerzita Pardubice
Doba realizace: 1.6.2011 – 31.5.2014
 

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP VK a ze státního rozpočtu ČR.

Aktualizoval: Monika Eisenhammerová (27. září 2011, 09:39)