Partner projektu

 

    Partnerem projektu je zájmové sdružení "Interoperabilita železniční infrastruktury".

    Podrobnější informace o partnerovi viz: http://www.sizi.cz/

Aktualizoval: Monika Eisenhammerová (8. prosince 2011, 10:18)