Cílové skupiny

Cílové skupiny tvoří osoby, které mají základní předpoklady pro navázání a vytváření sítí mezi jednotlivými zapojenými subjekty.

Cílová skupina 1: perspektivní akademičtí a ostatní pracovníci Univerzity Pardubice a Technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury.

Cílová skupina 2: studenti VŠ v prezenční i kombinované formě navazujícího magisterského studia a doktorského studia Univerzity Pardubice.

Cílová skupina 3: pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci VOŠ.

Cílová skupina 4: studenti VOŠ.

Cílová skupina 5: další pracovníci zabývající se vzděláváním/výzkumem a vývojem.

Aktualizoval: webmaster (1. června 2011, 13:42)