POZVÁNKA NA SEMINÁŘ „SETKÁVÁNÍ KŘESŤANSKÉHO SVĚTA A INDIE“

Dovoluji si Vás pozvat na poslední devátý vzdělávací seminář z religionistiky, který je organizován v rámci udržitelnosti projektu Religionistického a filosofického vzdělávacího centra. Seminář  setkávání křesťanského světa a indie se bude konat od 8,00 do 16,15 hod. ve středu dne 22.4.2015 v campusu Univerzity Pardubice,  v budově KG (čp. 97) na Stavařově, 11. patro, místnost č. 11 005. Prezence je možná již od 7,30 hod. Seminář bude trvat cca do 16,15 hod. Na semináři bude zajištěno drobné občerstvení a oběd, který je zahrnut v účastnickém poplatku.

Pozvánka