Důležité odkazy

 

Informace o Evropském sociálním fondu v ČR: www.esfcr.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Stránky s relevantním religionistickým „obsahem“:

www.religionistika.cz

www.scienceweek.cz

www.scienceworld.cz

http://www.phil.muni.cz/relig/religio.php

http://www.phil.muni.cz/relig/promeny.php

http://www.phil.muni.cz/relig/religionistika.php

http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/portal/

http://www.bbc.co.uk/religion/

http://www.britishmuseum.org/search_results.aspx?searchText=religion


Stránky s relevantním filosofickým „obsahem“:

www.fysis.cz (stránky českého filosofa Zdeňka Kratochvíla, kde jsou zdarma k dispozici mnohé jeho texty, překlady antických textů – například kompletní Hérakleitos)

http://www.oikoymenh.cz/ (stránky největšího nakladatelství zabývajícího se filosofií; v elektronické podobě jsou zde zdarma přístupné některé texty z filosofického časopisu „Reflexe“, který vydávají)

http://filcasop.flu.cas.cz/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 (stránky nejproslulejšího filosofického časopisu v ČR – k dispozici jsou obsah a souhrny textů zde vydávaných)

http://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php?journal=hen (Filosofie dnes: UHK)

http://nomadva.webgarden.cz/ (FF UK)

http://klemens.sav.sk/fiusav/organon/ (FÚ SAV, AV ČR)

http://plato.stanford.edu/ (jedna z nejproslulejších světových encyklopedií na světě)

http://www.platonskaspolecnost.cz/

http://www.filosofie.cz/

http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/ (slovník českých filosofů)

Filosofická pracoviště v ČR:

Filosofický ústav AV ČR

Centrum pro teoretická studia Praha


Ústav filosofie a religionistiky FF UK v Praze

Katedra filosofie a dějin přírodních věd PřF UK v Praze

Katedra filosofie ETF UK v Praze

Katedra filosofie HTF UK v Praze

Katedra filosofie KTF UK v Praze


Katedra občanské výchovy a filosofie PedF UK v Praze

Katedra filosofie VŠE Praha

Katedra filosofie FF UP Olomouc


Katedra filosofie FF ZU Plzeň

Katedra politologie a filosofie FF UJEP Ústí n. L.

Katedra filosofie MU Brno


Katedra filosofie FF Ostravská univerzita


Katedra filosofie a religionistiky Jihočeská univerzita České Budějovice


Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

 

                 

 


             

 

Aktualizoval: Webmaster (13. července 2012, 08:21)