Setkávání křesťanského světa a Indie

Téma: Indická náboženství B (Mgr. Martin Fárek, Ph.D.)

Téma: Křesťanství B (doc. ThDr. Ivan Štampach)

Aktualizoval: Dita Jančaříková (1. února 2012, 14:05)