Vzdělávací semináře

Projekt religionistické a filosofické vzdělávací centrum připravilo pro školní roky 2009/2010 a 2010/2011 celkem 18 akreditovaných seminářů. Devět seminářů z oboru religionistiky a devět z oboru filosofie. Semináře jsou celodenní a vždy na nich vystupují dva lektoři se dvěma tématy. První část semináře je zaměřena na odborný výklad tématu, druhá pak na možnosti využití znalostí ve výukových hodinách.

Aktualizoval: Webmaster (4. března 2011, 10:10)