Studijní texty

Obálka knihy Úvod do filosofie

Základy religionistiky

Základy religionistiky jsou studijní texty pro pedagogy, které obsahují devět zajímavých kapitol z oboru religionistiky zpracovaných českými odborníky na daná témata. V prvních dvou kapitolách se čtenář dozví o ustavování oboru religionistiky, předmětu jejího bádání a její metodologie. Třetí kapitola se zabývá pohledem moderní archeologie na vývoj náboženskosti raných lidských společenství. Zbývajících šest kapitol se věnuje jednotlivým náboženským tradicím – indickým tradicím, buddhismu, judaismu, křesťanství, islámu a fenoménu současné doby: novým náboženským hnutím. Jednotlivé kapitoly uvádějí čtenáře do historie vzniku, šíření a štěpení jednotlivých tradic, jejich náboženské praxe, základních spisů a v neposlední řadě zasahují okrajově i do působení těchto tradic v současném světě. Všechny kapitoly týkající se náboženství jsou doplněny bohatou obrazovou přílohou s komentářem.

Kniha je svým pojetím využitelná nejen v základech společenských věd, ale v hodinách dějepisu, zeměpisu i českého jazyka.

Obálka knihy Základy religionistiky

 

Úvod do filosofie

Úvod do filosofie jsou studijní texty pro pedagogy, které budou obsahovat 18 filosofických témat. Pomohou tak pedagogovi nejen v samostudiu, ale i k přípravě do hodiny. Jsou doplňujícím materiálem Pracovních listů filosofie

Kniha se v současné době zpracovává.

Aktualizoval: Webmaster (23. března 2011, 15:05)