Restaurátoři pro evropskou praxi - Inovace bakalářského studijního programu Fakulty restaurování

Projekt reaguje na měnící se požadavky oborového pracovního trhu a na současné chápání hodnot kulturního dědictví u nás a v Evropě.
Inovace jsou zaměřeny tak, aby byl absolvent co nejlépe vybaven ke vstupu na pracovní trh a byl konkurenceschopný i mezi svými kolegy ze zahraničí.
Projektové aktivity jsou chápány mezioborově a výrazně zatraktivňují studium pro studenty a přispívají ke zkvalitnění výuky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.