Partner

Národní archiv České republiky

 

Národní archiv zaujímá čelní místo mezi veřejnými archivy České republiky. Je správním úřadem a ústředním archivem státu, přímo řízeným Ministerstvem vnitra. Je organizační složkou státu a jeho sídlem je Praha. Národní archiv je rozčleněn na jedenáct oddělení.

 

Hlavním partnerem projektu je Oddělení péče o fyzický stav archiválií Národního archivu ČR. Úkolem tohoto oddělení je komplexní péče o uchování archiválií uložených v Národním archivu. Jedná se především o vlastní konzervování a restaurování archivních dokumentů, řešení výzkumných úkolů souvisejících s konzervováním archiválií a ověřování nových metod a materiálů používaných v konzervátorské a restaurátorské praxi. Na tyto činnosti dále navazuje preventivní péče, průzkumy fyzického stavu archivních dokumentů, vyhodnocování hygienického režimu depozitních prostor a úkoly související s dezinfekcí archivních fondů.

 

Toto pracoviště je výlučné a jedinečné v rámci celé ČR a je zároveň potenciálním zaměstnavatelem absolventů oboru restaurování papíru a uměleckých děl na papíře. Najdeme zde špičkově vybavené výzkumné laboratoře a odborníky, kteří pravidelně publikují v odborných časopisech a přednášejí na tuzemských a zahraničních konferencích.

Více o Národním archivu na http://www.nacr.cz/ 

 

 

Aktualizoval: Daniel Brýdl (23. dubna 2012, 14:59)