Projekt Restaurátoři pro evropskou praxi – Inovace bakalářského studijního programu Fakulty restaurování

Základní informace o projektu

Číslo operačního programu: CZ.1.07/2.2.00/07.0140

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Realizátor projektu: Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování

Doba realizace: 1.6.2009 – 31.5.2012

 

Popis projektu

Projekt reaguje na měnící se požadavky oborového pracovního trhu a na současné chápání hodnot kulturního dědictví u nás a v Evropě.

Obsahy, zaměření i metodické postupy stávajících předmětů na Fakultě restaurování byly revidovány, porovnány a inovovány tak, aby vyhovovaly měnícím se potřebám profese, současným trendům v oboru i vývoji obdobně zaměřených bakalářských programů vysokých škol v zahraničí a současným chápáním estetických hodnot. Inovace byly zaměřeny tak, aby byl absolvent co nejlépe vybaven ke vstupu na pracovní trh a byl konkurenceschopný i mezi svými kolegy ze zahraničí. Studenti získávají širší škálu znalostí i praktických zkušeností, učí se pracovat s moderními technologiemi a přístroji, které jsou běžné v evropském prostoru. Také se častěji setkávají s odborníky z praxe i se zahraničními experty. Jsou připraveni zúčastnit se většího počtu praktických projektů, budou schopni samostatně tvořit a prezentovat se. 

Projektové aktivity jsou chápány mezioborově a výrazně zatraktivnily studium pro studenty a přispěly ke zkvalitnění výuky.

Aktualizoval: Daniel Brýdl (13. února 2012, 09:19)