UPa foto
EnglishČeština

Seznam projektů podle programu
Název / Číslo projektu Akronym Řešitel Období realizace
Stáž na Gjøvik University College
NF-CZ07-INP-3-060-2014
NF Ing. Monika Vejchodová 1.3.2015 - 14.3.2015
Mobility for Development of Universities
NF-CZ07-MOP-3-2462015
MODUS Ing. Monika Vejchodová 1.7.2015 - 30.6.2016
Vybrané památkové postupy pro zkvalitnění péče o sochařské a stavební památky
DF11P01OVV027
NAKI 27 Doc. Jiří Novotný, akad. soch. 1.3.2011 - 31.12.2015Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název / Číslo projektu Akronym Řešitel Období realizace
Religionistické a filozofické vzdělávací centrum
CZ.1.07/1.3.12/01.0007
RFC Ing. Alena Brožková, Ph.D. 1.1.2009 - 30.6.2011
Rozvoj pedagogických a manažerských kompetencí zaměstnanců Univerzity Pardubice
CZ.1.07/2.2.00/07.0103
ROPAM Ing. Jitka Genserová 1.6.2009 - 31.5.2011
Restaurátoři pro evropskou praxi - Inovace bakalářského studijního programu Fakulty restaurování
CZ.1.07/2.2.00/07.0140
RPEP Mgr. Daniel Brýdl 1.6.2009 - 31.5.2012
Inovace studijních programů "Speciální chemickobiologické obory" na Univerzitě Pardubice
CZ.1.07/2.2.00/07.0139
INCHEBIO doc. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D. 1.6.2009 - 31.5.2012
Inovace studijního programu historických věd Filozofické fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity
CZ.1.07/2.2.00/07.0188
HRP Mgr. Jan Stejskal, Ph.D. 1.7.2009 - 31.5.2012
Podpora odborného vzdělávání a rozvoje Vědeckovýzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice
CZ.1.07/2.3.00/09.0104
CMVTEAM Ing. Monika Vejchodová 1.8.2009 - 31.7.2012
Implementace moderních řídících postupů s akcentem na řízení kvality a rozvoj procesních řízení
CZ.1.07/2.2.00/07.0107
RPK Ing. Petr Urbanec 1.6.2009 - 31.5.2012
LEARN
(Zvyšování kvality studia bakalářských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zavedením elektronických opor do výuky)

CZ.1.07/2.2.00/15.0349
LEARN Ing. Martina Zavadilová 1.10.2010 - 30.9.2013
ICT rozvoj zaměstnanců UPa a podpora řízení vzdělávání
CZ.1.07/2.2.00/15.0344
EDUICT Ing. Olga Klápšťová 1.10.2010 - 30.9.2013
Inovace výuky studijních oborů "Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků" na Univerzitě Pardubice
CZ.1.07/2.2.00/15.0343
IVEMCH Ing. Jan Vávra, PhD. 1.10.2010 - 30.9.2013
Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe
CZ.1.07/2.2.00/15.0352
IVINTEP doc. Ing. Libor Švadlenka, PhD. 1.10.2010 - 30.9.2013
Inovace výuky chemického a procesního inženýrství a ochrany životního prostředí na FCHT Univerzity Pardubice
CZ.1.07/2.2.00/15.0353
INCHIZIP Ing. Miloslav Slezák, CSc. 1.10.2010 - 30.9.2013
KAŽDÝ MŮŽE BÝT ŠAMPIONEM (Inovace výuky sportu ve studijních programech Univerzity Pardubice)
CZ.1.07/2.2.00/15/0350
SAMPION Mgr. Tomáš Macas, Ph.D. 1.3.2011 - 31.5.2013
Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu
CZ.1.07/2.4.00/12.0036
PPP-PRO Ing. Martina Hucková 1.1.2011 - 31.12.2013
Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia
CZ.1.07/2.2.00/15.0358
RODIS doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D. 1.2.2011 - 31.1.2014
Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje
CZ.1.07/2.4.00/12.0024
Univerzita Pardubice je partnerem projektu
PODPORAVAV Doc. Ing. Milan Graja, CSc. 1.11.2009 - 31.10.2012
Zdravotnické studijní programy v inovaci
CZ.1.07/2.2.00/15.0357
ZSPI Petra Mandysová, MSN 1.4.2011 - 31.3.2014
Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice
CZ.1.07/2.4.00/17.0107
POSTA Ing. Petr Vršanský 1.6.2011 - 31.5.2014
Grant Office – cesta k úspěšným projektům
CZ.1.07/2.4.00/17.0106
GROFF Ing. Monika Vejchodová 1.8.2011 - 31.7.2014
Rozvoj aplikačního potenciálu
CZ.1.07/2.4.00/17.0117
Univerzita Pardubice je partnerem projektu
RAPlus Ing. František Haburaj, Ph.D. 1.7.2011 - 30.6.2014
Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů
CZ.1.07/1.3.12/04.0006
PL Ing. Michael Bažant, Ph.D. 1.7.2011 - 31.12.2012
Inovace integrované koncepce jazykového vzdělávání k zajištění kvality, podpory excellence a internacionalizace
CZ.1.07/2.2.00/28.0123
UNICOM Ing. Andrea Koblížková, Ph.D. 1.1.2012 - 31.12.2014
Výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály
CZ.1.07/2.3.00/20.0254
READMAT prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc. 1.1.2012 - 31.12.2014
Idea univerzity
CZ.1.07/2.2.00/28.0270
IDEA PhDr. Aleš Prázný, Ph.D. 1.1.2012 - 31.12.2014
Inovace a interdisciplinární propojení výuky v oblastech energetických materiálů a realizace staveb
CZ.1.07/2.2.00/28.0266
InEnMat Ing. Miloš Ferjenčík, Ph.D. 1.12.2011 - 30.11.2014
STUDY (Inovace bakalářských studijních programů Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zvyšováním jazykových kompetencí zaměstnanců FEI a zavedením studijních opor AJ do výuky)
CZ.1.07/2.2.00/28.0125
STUDY Mgr. Janet Wolf 1.3.2012 - 28.2.2015
Partnerství pro chemii
CZ.1.07/2.4.00/31.0062
PARPROCHEM prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. 1.2.2012 - 31.1.2014
Univerzita Pardubice a kampus bez bariér
CZ.1.07/2.2.00/29.0009
HANDICAP Mgr. Ivana Švecová 1.3.2012 - 28.2.2015
Inovace a modernizace fyzikální chemie ve studijních programech Univerzity Pardubice
CZ.1.07/2.2.00/28.0269
IMFYCH Ing. Martin Hájek, Ph.D. 1.3.2012 - 28.2.2015
Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Pardubice
CZ.1.07/2.2.00/28.0272
IN2 prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. 1.2.2012 - 31.1.2015
Posílení excelentních týmů výzkumu a vývoje na Univerzitě Pardubice
CZ.1.07/2.3.00/30.0021
POSTDOK doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. 1.4.2012 - 31.3.2015
Brána vědě/ní otevřená – BRAVO
CZ.1.07/2.3.00/35.0024
BRAVO Ing. Valerie Wágnerová 1.6.2012 - 31.5.2014
Rozvoj kvalitních vědeckovýzkumných týmů na Univerzitě Pardubice
CZ.1.07/2.3.00/30.0058
ROUTER doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. 1.7.2012 - 30.6.2015
Popularizace výsledků dopravního výzkumu
CZ.1.07/2.3.00/35.0030
Univerzita Pardubice je partnerem projektu
POPULARIZACE Ing. Filip Ševčík 1.6.2012 - 31.3.2014
ARS REGIO CIVITAS - Občanské vzdělávání pro kulturu, region a demokracii
CZ.1.07/3.1.00/37.0217
ARC Mgr. Petra Hečková, Ph.D. 14.8.2012 - 31.10.2013
Věda pro papírové artefakty (VEPA)
CZ.1.07/2.3.00/20.0236
PhDr. Tomáš Kupka 1.9.2012 - 30.6.2015
Vzdělávání akademických a vědeckých pracovníků v oblasti přípravy a řízení projektů financovaných z evropských zdrojů
CZ.1.07/2.3.00/09.0091
Univerzita Pardubice je partnerem projektu
EDU-PRO-EU Ing. Jitka Genserová 1.9.2009 - 31.8.2012
Virtuální vzdělávání v dopravě
CZ.1.07/2.2.00/15.0462
VVD prof. Ing. Milan Lánský, Dr.Sc. 1.7.2011 - 30.6.2014
Inovace a podpora doktorského studijního programu
CZ.1.07/2.2.00/28.0327
Univerzita Pardubice je partnerem projektu
INDOP prof. Ing. Jan Čapek, CSc. 1.1.2012 - 31.12.2014
Škola molekulárních biotechnologií - Lékařské nanobiotechnologie
CZ.1.07/2.2.00/28.0144
Univerzita Pardubice je partnerem projektu
ŠMB doc. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D. 1.2.2012 - 31.1.2015
Podpora sítě excelence výzkumných a akademických pracovníků v oblasti bepečnosti průmyslu
CZ.1.07/2.3.00/20.0226
Univerzita Pardubice je partnerem projektu
DOPSIT Ing. Jindřich Ježek, Ph.D. 1.4.2012 - 31.3.2015
Posilování partnerství a vzdělávání v oblasti bezpečnosti průmslu
CZ.1.07/2.4.00/31.0049
Univerzita Pardubice je partnerem projektu
SAFETY AGENT Ing. Miloš Ferjenčík, Ph.D. 1.6.2012 - 31.5.2014
Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a a plikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci
CZ.1.07/2.4.00/31.0153
Univerzita Pardubice je partnerem projektu
PPSAV Ing. Josef Bulíček, Ph.D. 1.1.2013 - 31.12.2014
DOCEO PRO CULTURA - Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování
CZ.1.07/2.2.00/28.0268
DPC Ing. Martina Hucková 1.4.2013 - 30.6.2015
Kurzy IT (Kurzy z oblasti informačních technologií - rozšíření nabídky dalšího vzdělání na Univerzitě Pardubice)
CZ.1.07/3.2.13/03.0034
KIT 1.5.2013 - 31.12.2014
Řízení zdravotnických organizací
CZ.1.07/3.2.06/03.0012
Univerzita Pardubice je partnerem projektu
RZO Ing. Karel Šatera, Ph.D. MBA 1.10.2012 - 31.1.2014
Inovace studijních programů a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (FZS UPa)
CZ.1.07/2.2.00/28.0265
IN+IN Petra Mandysová, MSN 1.7.2013 - 30.6.2015
Brána vědě/ní otevřená II.
CZ.1.07/2.3.00/45.0013
BRAVO II Ing. Valerie Wágnerová 3.3.2014 - 30.6.2015Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Název / Číslo projektu Akronym Řešitel Období realizace
Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum – UNIT
CZ.1.05/4.1.00/04.0134
UNIT Ing. Olga Klápšťová 1.2.2011 - 31.12.2013
Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice
CZ.1.05/3.1.00/10.0217
CTTZ doc.Ing. Tatiana Molková, Ph.D. 1.4.2012 - 31.3.2015
Chemické elektronické informační zdroje pro VaV – ChemEIZ
CZ.1.05/3.2.00/12.0231
ChemEIZ Mgr. Iva Prochásková 1.12.2012 - 31.12.2014
Výukový areál Polabiny - VAP
CZ.1.05/4.1.00/11.0252
VAP doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. 1.3.2013 - 30.6.2015
CEMNAT – Centrum materiálů a nanotechnologií
CZ.1.05/4.1.00/11.0251
CEMNAT prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc. 1.3.2013 - 30.6.2015
Výukové a výzkumné centrum v dopravě
CZ.1.05/4.1.00/04.0137
VVCD doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D. 1.2.2011 - 31.12.2013Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název / Číslo projektu Akronym Řešitel Období realizace
Rozvoj výzkumně zaměřeného studijního programu na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002622
ROOF4ICT Ing. Petr Doležel, Ph.D. 1.5.2017 - 31.1.2022
Modernizace infrastruktury pro výzkumně zaměřený doktorský studijní program na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002621
MODULARITY Ing. Lukáš Čegan, Ph.D. 1.5.2017 - 31.1.2022
Budování infrastruktury na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002621
FUTURE Ing. Lukáš Čegan, Ph.D. 1.5.2017 - 31.1.2022
Rozvoj expertních kapacit pro transfer technologií na Univerzitě Pardubice
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000629
TT Ing. Michal Svoboda 1.4.2017 - 31.3.2021