Kontakty:

Manažer projektu:
Mgr. Janet Wolf
telefon 466 037 268
e-mail janet.wolf@upce.cz

Finanční manažer partnera:
Ing. Monika Bendová
telefon 466 037 092
e-mail monika.bendova@upce.cz

Garant projektu:
prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr.

STUDY (Inovace bakalářských studijních programů Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zvyšováním jazykových kompetencí zaměstnanců FEI a zavedením studijních opor AJ do výuky)

Projekt Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice je zaměřen na inovaci dvou akreditovaných bakalářských studijních programů Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Inovace spočívá ve vytvoření studijních opor a přednášek v anglickém jazyce pro 30 předmětů vyučovaných v rámci bakalářských studijních programů, a jejich následnému ověření ve výuce. Prostřednictvím intenzivní výuky odborné angličtiny na FEI a účasti anglicky mluvících odborníků ve výuce se rozšíří jazykové kompetence zaměstnanců fakulty a dojde ke zvýšení uplatnitelnosti studentů v profesním životě.