Projekt GROFF

Na Univerzitě Pardubice působí oddělení – Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy a Oddělení pro vzdělávání a výzkum, která se snaží iniciovat vznik projektů (rozvojových, národních, mezinárodních), asistovat při jejich přípravě a realizaci, poskytovat informační a konzultační servis.