doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.

40~Ústav ekonomických věd (40580)

Docent
associate professor
FES FES
Konzultace:
Středa: 
12-13
-
, resp. po předchozí domluvě

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
doc. 2001 odvětvová ekonomika a management Vysoké učení technické v Brně
CSc. 1992 ekonomika dopravy a spojů Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. 1979 učitelství ekonomických oborů Vysoká škola ekonomická v Praze

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2016 - 2019 akademický pracovník FES - proděkanka Univerzita Pardubice
2012 - 2016 vedoucí Ústavu regionálních a bezpečnostních věd FES Univerzita Pardubice
Nyní akademický pracovník FES - docent Univerzita Pardubice
2005 - 2011 akademický pracovník - prorektorka Univerzita Pardubice
2001 - 2004 akademický pracovník FES - proděkanka Univerzita Pardubice
1999 - 2001 akademický pracovník FES - proděkanka Univerzita Pardubice
1997 - 1999 akademický pracovník - odborný asistent Univerzita Pardubice

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
2002 - 2022 Vědecká rada Univerzity Pardubice
Nyní Vědecká rada Fakulty ekonomicko-správní
Nyní Vědecká rada Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni
2006 - 2011 Vědecká rada Fakulty zdravotnických studií
1999 - 2007 Vědecká rada Fakulty ekonomicko-správní
2005 - 2022 Regional Science Association International - ERSA
2009 - 2020 Sněm Rady vysokých škol
2009 - 2015 Předsednictvo Rady vysokých škol České republiky
Nyní oborová rada doktorského studijního programu HPS oboru Regionální a veřejná ekonomie/ nově programu Regionální a veřejná ekonomie
2018 - 2019 Rada studijních programů FES Univerzity Pardubice
Nyní Rada studijních programů ESF Masarykovy univerzity
2008 - 2011 Národní tým Bologna Experts
2012 - 2016 Monitorovací výbor OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
2016 - 2020 redakční rada Scientific Papers (ČR)
2010 - 2019 redakční rada Japan Social Innovation Journal (Japonsko)
2008 - 2014 redakční rada časopisu Region Direct (Slovensko)
Nyní redakční rada Studia Universitatis Babes-Bolyai Negotia Journal (Rumunsko)
2002 - 2008 Správní rada Institutu rozvoje evropských regionů, o.p.s.