prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc.

30~Katedra obecné a anorganické chemie (30310)

Profesor
professor
FCHT FCHT

Výzkumné zaměření