Ing. Michal Svoboda

90~Centrum transferu technologií a znalostí (91100)

Vedoucí
head
UPA UPA