prof. Ing. Petr Němec, Ph.D.

30~Proděkan pro pedagogiku FChT (32000)

Proděkan
vice-dean
FCHT FCHT

30~Katedra polygrafie a fotofyziky (30470)

Vedoucí
head
FCHT FCHT
Profesor
professor
FCHT FCHT
Vědecký pracovník
researcher
FCHT FCHT

Studia

Název programu: Hosté
Název oboru: -
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia: Prezenční
Typ studia: Bakalářský

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
doc. 2006 Anorganická chemie Univerzita Pardubice
Ph.D. 2002 Chemie a technologie anorganických materiálů Univerzita Pardubice
Ing. 1997 Materiálové inženýrství Univerzita Pardubice