PhDr. Tomáš Kupka, Ph.D.

20~Proděkan pro studium a pedagogickou činnost FR (22000)

Proděkan
vice-dean
FR FR

20~Katedra humanitních věd FR (20220)

Odborný asistent
assistant professor
FR FR
Konzultace:
Úterý: 
13:00 - 15:00
,
Čtvrtek: 
13:00 - 15:00

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2019 Filologie - Didaktika konkrétního jazyka Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Teoretická východiska tvorby a hodnocení pracovních listů pro výuku cizích jazyků se zaměřením na španělský jazyk
PhDr. 2008 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů Masarykova univerzita Brno Reflexe náboženství ve společnosti starověkého Řecka a Říma
Mgr. 1999 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Catonův spis O zemědělství jako literárně-historický pramen

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní proděkan pro studium a pedagogickou činnost Fakulta restaurování Univerzity Pardubice
1997 - 1997 učitel (latinský jazyk pro historiky) PF JU České Budějovice
2009 - 2018 zástupce ředitele Gymnázium Česká Třebová
Nyní učitel (latinský jazyk, španělský jazyk, úvod do podnikání) Fakulta restaurování Univerzity Pardubice
2001 - 2004 lektor (španělský jazyk) Kulturní centrum Česká Třebová
Nyní učitel (španělský jazyk, latinský jazyk, společenské vědy, ekonomika) Gymnázium Česká Třebová
2006 - 2009 krajský lektor pro hodnocení písemné práce maturitní zkoušky CERMAT Praha
2001 - 2005 učitel (latinský jazyk) IRKT Litomyšl
1998 - 1999 učitel (latinský jazyk) Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové
2005 - 2011 člen expertního týmu pro tvorbu a revizi úloh pro španělský jazyk CERMAT Praha
2010 - 2011 učitel (španělský jazyk) Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2020 UCL Library, Univerzity of London UCL Library, Univerzity of London Spojené království 1
2016 Biblioteca de la Facultad de Educación, Universidad de Salamanca Biblioteca de la Facultad de Educación, Universidad de Salamanca Španělsko 1
2015 International House Barcelona International House Barcelona Španělsko 1
2015 ATC Ireland ATC Ireland Irsko 1
2015 Universidad Complutense de Madrid, Espaňa Universidad Complutense de Madrid, Espaňa Španělsko 1

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Asociace učitelů španělštiny ČR (od 2011 do 2019 předseda)