Ing. Miloslav Slezák, CSc.

30~Ústav enviromentálního a chemického inženýrství (30350)

Vědecký pracovník
researcher
FCHT FCHT