Ing. Valerie Wágnerová

90~Oddělení HR Award (93130)

Pracovník projektu
project coordinator
UPCE UPCE

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 1982 Ekonomika služeb a cestovního ruchu Vysoká škola ekonomická v Praze
1996 Business Management International Correspondence Schools Ltd., Glasgow, UK
1999 Řízení vysokých škol DECHEM Centrum pro studium vysokého školství ČR
2008 Integrovaný přístup k Public Relations pro 21. století London School of Public Relations, APRA
2013 Distinguished Toastmaster DTM Toastmasters International NGO, USA public speaking and leadership skills training

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
1997 - 2015 Kancléřka - vedoucí kanceláře rektora - mluvčí univerzity Univerzita Pardubice
2015 - 2018 Vedoucí oddělení propagace a vnějších vztahů - mluvčí univerzity Univerzita Pardubice
2018 - 2021 Tajemnice rektora Univerzita Pardubice
2021 - 2022 Odborná pracovnice HR projektu Univerzita Pardubice