Ing. Valerie Wágnerová

90~Kancelář rektora (95010)

Referent
UPA UPA

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 1982 Ekonomika služeb a cestovního ruchu Vysoká škola ekonomická v Praze

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2018 - NYNÍ tajemnice rektora Univerzita Pardubice
2015 - 2018 mluvčí univerzity - vedoucí oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzita Pardubice
1997 - 2015 kancléřka - mluvčí Univerzita Pardubice
1992 - 1994 asistentka ředitele soukromé obchodní společnosti Omega 2001 s.r.o., Pardubice
1982 - 1989 obchodní referentka oblastního ředitelství Oblastní podnik restaurací a hotelů Pardubice

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
1996 Saskatoon Adlerian Society Saskatoon Adlerian Society Kanada 12
1995 Saskatoon Open Door Society Saskatoon Open Door Society Kanada 24

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
2007 - 2014 Komise magistrátu města Pardubic pro výchovu a vzdělávání
Nyní CASPRIO - profesní sdružení PR pracovníků česlých a slovenských vysokých škol
Nyní Toastmasters International
Nyní EUPRIO - profesní sdružení PR pracovníků evropských vysokých škol
1997 - 2005 Česká společnost individuální psychologie

Další zvyšování kvalifikace - další studium, kurzy, školení, semináře, workshopy:

FORUM 2000 Praha, PR Summit Praha

EUPRIO - European Universities PR Officers Assoc.

2011 Media relations a krizová komunikace (agentura AHA Praha)
2009 - 2010 soft skills, manažerské dovednosti (ROPAM Rozvoj manažerských dovedností zaměstnanců Univerzity Pardubice)
2009 mediální trénink Jistota v komunikaci (agentura Tlapák Partners Praha)
2008 London School of Public Relations (LSPR) - Integrovaný přístup k Public Relations pro 21. století
2006 řízení projektů pro 6. Rámcový program EU (Centrum manažerských dovedností ve vědě a výzkumu, Sean McCarthy - Hyperion. Ltd., Irsko)
2005 Public Relations v univerzitním prostředí (Asociace PR agentur)
1999 DECHEM - Řízení vysokých škol (Centrum pro studium vysokého školství, Praha) pilotní projekt postgraduálního kurzu distančního vzdělávání
1998 - 1999 řízení projektů ve vědě a výzkumu (MŠMT, Grantová agentura ČR)
od 1999 marketing a Public Relations vysokých škol (CASPRIO, EUPRIO)
od 1997 komunikační a prezentační dovednosti v anglickém jazyce (Toastmasters International)
1997 - 2001 semináře České společnosti individuální psychologie (MU Brno)
1997 Adlerian Summer School on Individual Psychology,ICASSI (Schladming, Rakousko)
1995 - 1996 anglický jazyk (SIAST a University of Saskatchewan, Saskatoon, Kanada)
1994 - 1996 Business Management,International Correspondence Schools Ltd.(Glasgow, UK)
1994 FCE - First Certificate in English (British Council Pardubice - Cambridge, UK

Zahraniční cesty/pobyty:

2013 3 týdny, Kanada+1 měsíc, Austrálie
2012 3 týdny, Čína
2010 1 měsíc, USA
2006 1 měsíc, Kanada
1995 - 1997 24 měsíců, Saskatoon, Kanada
dobrovolnictví, lektor a práce ve školství a neziskové sféře (Saskatoon Oped Door Society, Saskatoon, Adlerian Society, Social Services of Saskatchewan, Immigrant Parent Association, Working for Women)
1991 a 1992 1 měsíc, Edinburgh, Skotsko,UK
Odborné působení na vysoké škole (od roku 1997):

tajemnice rektora - kancléřka - mluvčí Univerzity Pardubice

vedoucí kanceláře rektora

vedoucí oddělení propagace a vnějších vztahů

řízení oblasti public relations a propagace univerzity

řízení popularizačního projektu BRAVO (OP VpK) na podporu technického a přírodovědného vzdělávání

tajemnice správní rady univerzity

tajemnice mezinárodního evaluačního panelu

tajemnice mezinárodní vědecké rady

členka kolegia rektora

šéfredaktorka Zpravodaje Univerzity Pardubice

anglický rečnický klub Toastmasters International - Pardubice Enthusiasts, No. 9854 (nejvyšší úroveň = Distinguished Toastmaster - DTM)