doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

10~Fakulta filozofická (10)

Děkan
dean
FF FF

10~Ústav historických věd (10130)

Docent
associate professor
FF FF

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2006 české dějiny Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Reprezentační funkce sídel vyšší šlechty z českých zemí (1500-1740)
Mgr. 1998 dějepis - anglický jazyk Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Kuchyně a zásobování rožmberských sídel (Příspěvek ke komunikaci ve společnosti aristokratického dvora Petra Voka z Rožmberka v jeho vedlejší, dočasných a příležitostných rezidencích v letech 1592 až 1602)
doc. 2011 České a československé dějiny Univerzita Pardubice Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750)

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní docent Univerzita Pardubice
2006 - 2011 odborný asistent Univerzita Pardubice
2000 - 2006 asistent Univerzita Pardubice

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2011 Historická fakulta Univerzity J. M. Koperníka v Toruni Toruň Polsko 1
2005 Filozofická fakulta Technické univerzity v Saské Kamenici Saská Kamenice Německo 1
2004 Ústav dějin Vídeňské univerzity Vídeň Rakousko 2

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Česká společnost pro výzkum 18. století
Nyní Sdružení historiků ČR - Historický klub 1872