doc. Ing. Milan Graja, CSc.

50~Oddělení silničních vozidel (50242)

Docent
associate professor
DFJP DFJP