doc. Ing. Milan Graja, CSc.

50~Katedra dopravních prostředků a diagnostiky (50240)

Externista
DFJP DFJP