doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D.

50~Oddělení teorie dopravy a řízení (50221)

Docent
associate professor
DFJP DFJP
Konzultace:
Pondělí: 
10:00 - 11:00
,
Středa: 
9:15 - 9:45
-
nebo po domluvě (e-mail/tel.). Mimo přednáškové období pouze po domluvě. (Z důvodů státních zkoušek se nekonají konzultace 17.2.2020).

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
doc. 2017 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice
Ing. 2006 Technologie a řízení dopravy Univerzita Pardubice
Ph.D. 2010 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2009 Eltis Training Course Kraków Polsko
2018 University of Maribor Maribor Slovinsko