doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D.

50~Oddělení teorie dopravy a řízení (50221)

Docent
associate professor
DFJP DFJP
Konzultace:
Úterý: 
11:30 - 13:00
-
Konzultace hovorem přes Microsoft Temas. Konzultaci je doporučeno předem domluvit e-mailem, pak je možno projednat i jiný termín. Mimo přednáškové období pouze po domluvě.

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
doc. 2017 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice
Ing. 2006 Technologie a řízení dopravy Univerzita Pardubice
Ph.D. 2010 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2009 Eltis Training Course Kraków Polsko
2018 University of Maribor Maribor Slovinsko