doc. Ing. Michael Bažant, Ph.D.

60~Katedra softwarových technologií (60140)

Docent
associate professor
FEI FEI
Konzultace:
Středa: 
12.00-13.30
-
Konzultační hodiny mimo přednáškové období po předchozí domluvě, pro domluvu preferuji e-mail.

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 2003 Technologie a řízení dopravy Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2006 - 2008 Asistent Univerzita Pardubice
Nyní Odborný asistent Univerzita Pardubice
2005 - 2006 Výzkumný pracovník Univerzita Pardubice

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2006 Žilinská univerzita University of Zilina Slovensko 1
2011 Lancaster University, Management School Lancaster University, Management School Spojené království 1

Vzdělání
Inženýrské studium
1998-2003: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, obor Technologie a řízení dopravy
Doktorské studium
2003-2009: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, obor Technologie a management v dopravě a telekomunikacích. Disertační práce: Řešení vybraných provozních problémů osobní železniční stanice v rámci simulačního modelu.
Studijní a pracovní pobyty
Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky, Katedra dopravných sieti (odborné stáže v letech 2003, 2005)
TDJ System Research Centre, Harbin, Čína (vědecko-výzkumné pobyty v letech 2005, 2006, 2007)
Průběh zaměstnání
2008-dosud
Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra softwarových technologií (odborný asistent)
2005-2008
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra informatiky v dopravě (asistent)
2005
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra informatiky v dopravě (výzkumný pracovník)
Pedagogické zaměření
modelování a simulace
algoritmizace a programování
Vědecko-výzkumné zaměření
modelování a simulace dopravních a logistických systémů
algoritmizace a řešení rozhodovacích problémů v simulačních modelech železničních stanic
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná certifikace:
2014: Základní certifikace pro správu operačních systémů Linux - LPI za podpory Fondu rozvoje CESNET, z.s.p.o.

Vědecko-výzkumné projekty

Výzkumný projekt MSM 0021627505 "Teorie dopravních systémů"  řešený na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice, 2005-2011 (spoluřešitel projektu).

Projekt mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji "37-40 Simulační modely osobní železniční stanice" (podporovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem pro vědu a technologie ČLR), řešený na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice a TDJ System Research Centre, Harbin (ČLR), 2005-2007 (spoluřešitel projektu).

Aplikační projekty

Projekt "Simulační studie žst. Praha Masarykovo nádraží" řešený ve spolupráci institucí Simcon Žilina a Generální ředitelství Českých drah, 2005 (spoluřešitel projektu).

Projekt - simulační studie "Provozní prověření variant dopravního řešení ulice Studentská v Pardubicích" řešený na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice, 2004 (spoluřešitel projektu).

 

Program Microsoft Developers Network Academic Alliance (MSDN AA)

 

Administrátor programu MSDN AA na UPa, FEI

 

Akademický senát Univerzity Pardubice

 

Člen Akademického senátu Univerzity Pardubice (od června 2008)
Člen ekonomické komise Akademického senátu Univerzity Pardubice (od března 2009)