prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

30~Fakulta chemicko-technologická (30)

Děkan
dean
FCHT FCHT

30~Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek (30430)

Profesor
professor
FCHT FCHT
Vědecký pracovník
researcher
FCHT FCHT