Ing. Daniel Honc, Ph.D.

60~Katedra řízení procesů (60130)

Vedoucí
head
FEI FEI
Odborný asistent
assistant professor
FEI FEI
Konzultace:
Úterý: 
13-14
,
Pátek: 
9-10
-
po předchozí domluvě - osobně nebo e-mailem

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2002 Technická kybernetika Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická Matematické modely poloprovozní rektifikační kolony
Ing. 1998 Automatizované systémy řízení chemických a potravinářských výrob Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická Řízení dvorozměrové hydraulické soustavy

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2012 - dosud vedoucí Katedry řízení procesů (Automatizace) Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky
2007 - dosud odborný asistent Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky
2003 - 2007 odborný asistent Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
2000 - 2003 asistent Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2013 Cologne University of Applied Sciences Kolín nad Rýnem Německo 1
2012 Universidad de Sevilla Sevilla Španělsko 1
2008 Universidad de Sevilla Sevilla Španělsko 1
2007 Cologne University of Applied Sciences Kolín nad Rýnem Německo 4
2006 Cologne University of Applied Sciences Kolín nad Rýnem Německo 3

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
2012 - dosud Člen mezinárodního programového výboru ECMS, The European Council for Modelling and Simulation
2009 - dosud Člen mezinárodního programového výboru IASTED, The International Association of Science and Technology for Development
2019 - dosud Členství IEEE

Recenze pro mezinárodní konference a časopisy.