Ing. Petr Urbanec

40~Tajemník FES (46000)

Tajemník fakulty
faculty secretary
FES FES

Výzkumné zaměření

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Asociace pracovníků univerzitní administrativy