doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D.

50~Katedra dopravního stavitelství (50250)

Docent
associate professor
DFJP DFJP

Výzkumné zaměření