doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D.

50~Výukové a výzkumné centrum v dopravě (50670)

Docent
associate professor
DFJP DFJP

Výzkumné zaměření