doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D.

50~Oddělení programových prostředků v dopravě (50231)

Vedoucí
head
DFJP DFJP
Docent
associate professor
DFJP DFJP

50~Katedra informatiky a matematiky v dopravě (50230)

Vedoucí
head
DFJP DFJP
Konzultace:
Úterý: 
9.00-11.00
,
Středa: 
17.00-19.00

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2007 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice Systém optimalizace tvorby dopravních kompletů na dopravní síti
doc. 2014 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice Počítačová podpora tvorby jízdních řádů v železniční dopravě
Ing. 1990 Provoz a ekonomika železniční dopravy Vysoká škola dopravy a spojů Žilina Prognózování vývoje provozní situace v seřaďovací stanici