prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.

50~Oddělení silničních vozidel (50242)

Externista
DFJP DFJP