prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.

40~Fakulta ekonomicko-správní (40)

Děkan
dean
FES FES

40~Ústav ekonomických věd (40580)

Docent
associate professor
FES FES
Úřední hodiny: -
Kancelář se nachází na 5. NP budovy EA - číslo kanceláře EA05032. Setkání v rámci úředních záležitostí jsou možná po předchozím objednání u asistentky děkana.
Konzultace:
Úterý: 
9 - 10 a 13 - 14
-
Konzultace jindy jsou možné po předchozí emailové dohodě.

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 2004 Ekonomika veřejného sektoru Univerzita Pardubice
Ph.D. 2007 Veřejná a regionální ekonomie Univerzita Pardubice
doc. 2013 Veřejná ekonomika a služby Univerzita Matěja Bela v Banskej Bystrici
prof. 2020 Veřejná ekonomika a politika Univerzita Matěja Bela v Banskej Bystrici

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2007 - 2013 odborný asistent Univerzita Pardubice
Nyní docent Univerzita Pardubice
2005 - 2007 asistent Univerzita Pardubice

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Evropská asosiace regionalistů
Nyní Česká ekonomická společnost

Předmět vědeckých prací a zkoumání:
a) veřejný sektor a jeho interakce se soukromým sektorem (zejména se zaměřením na efektivnost využívaných ekonomických nástrojů)
b) neziskové organizace a jejich fungování, vč. poskytování veřejných služeb
c) regionalistika